O stea2 stele3 stele4 stele5 stele (Nu există încă evaluări)
Încarc...

Tombola – Cumparaturile sanatoase iti pot aduce ultimul model de smartphone

Tombola – Cumparaturile sanatoase iti pot aduce ultimul model de smartphone

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI:

„Cumparaturile sanatoase de la Minunea Naturii îți pot aduce ultimul model de smartphone: un iPhone 14 sau un Samsung Galaxy S22!”

Perioada Campaniei: 01 noiembrie 2022 – 18 decembrie 2022

Inscrie-te la concurs aici

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 • Campania Cumparaturile sanatoase de la Minunea Naturii îți pot aduce ultimul model de smartphone: un iPhone 14 sau un Samsung Galaxy S22!”” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de Societatea FARMACIA MINUNATA SRL., persoana juridica romana, cu sediul în Timisoara, Str. Sf. Ap. Petru si Pavel, nr.48, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului Timis sub numarul J35/1202/2014, avand CUI: RO33151980, reprezentata legal prin Ienin Anca-Florina, prin intermediul locatiilor fizice Minunea Naturii si a site-ului online www.minuneanaturii.ro proprietatea sa, pe intreg teritoriul Romaniei (denumita in continuare ORGANIZATOR sau Minunea Naturii)
  • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”).
  • Regulamentul oficial este elaborat si va fi dezvaluit in conformitate cu legile aplicabile din Romania.
  • Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil gratuit pe site-ul web Minunea Naturii , respectiv: https://minuneanaturii.ro/blog/tombola-cumparaturile-sanatoase-iti-pot-aduce-ultimul-model-de-smartphone
  • Participarea la Campanie se face de cei care realizeaza cumparaturi de minim 100 RON din locatiile Minunea Naturii sau online de pe minuneanaturii.ro si completeaza formularul online de inscriere, disponbil la aceasta adresa: https://forms.gle/BjcPTnNnrom9u1fq5 cel putin 1 data in perioada de inscrieri. Aceasta va fi considerata acceptare a termenilor si conditiilor Campaniei conform celor prevazute in prezentul document si in eventualele anexe la acesta.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial in orice moment, anuntand insa publicul, in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile.

SECȚIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • La Campanie pot participa toate persoanele fizice cu varsta de cel putin 18 ani (la data inscrierii), cu domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor/colaboratorilor si a rudelor angajatilor/colaboratorilor pana la gradul 3 ai Minunea Naturii.
 • Participantul va participa la prezenta Campanie publicitara luand cunostinta de conditiile mentionate mai sus.
 • In vederea inscrierii si participarii la Campanie, participantilor nu le vor fi impuse in contrapartida niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sau indirecte de catre Organizator; Cu toate acestea, participantii vor suporta cheltuielile normale pentru servicii care fac posibila participarea la Campanie, precum si servicii de Internet, telefonie, cheltuieli cu deplasarea la locul predarii premiului, atunci cand este cazul.
 • O persoană se poate înscrie de mai multe ori, cu bonuri sau facturi diferite, crescându-și astfel șansele de câștig

SECȚIUNEA 3. DURATA ȘI TERITORIUL CAMPANIEI

 • Campania se va desfasura in perioada 01 noiembrie 2022 – 18 decembrie 2022,
 • Campania are loc:
  • in locatiile Minunea Naturii din Timisoara
   • Minunea Naturii 1 – Str. Sf. Ap. Petru si Pavel,
   • Minunea Naturii 2 – Shopping City Timisoara,
   • Minunea Naturii 3 – Calea Martirilor, nr.31
  • pe site-ul minuneanaturii.ro.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la aceasta Campanie, Participantii trebuie sa accepte urmatoarele conditii:

 • Participantul trebuie:

(1.1) Să realizeze cumpărături din locatiile fizice Minunea Naturii sau online de pe www.minuneanaturii.ro, de minim 100 RON pe un singur bon sau o singura factura.

(1.2) Să se înscrie cu toate datele completate corect la acest link: https://forms.gle/BjcPTnNnrom9u1fq5

(1.3) Toate câmpurile din formular sunt obligatorii, ele fiind necesare pentru identificarea corecta a caștigătorilor și pentru validarea condiților de participare

(1.4) La tragerea la sorți iau parte toți cei care au realizat ambele etape de mai sus.

 • Extragerea castigatorului se face dintre toate înscrierile valide, dupa perioada de concurs, si anume in ziua de 19 decembrie 2022.
 • Câștigătorul va fi anunțat în pagina dedicată campaniei de pe minuneanaturii.ro si pe paginile de social Media ale Minunea Naturii.
 • Premiile constau in:Premiul I: 1 x iPhone 14 sau Samsung Galaxy S22 (la alegere de catre castigator)2. Premiul II: 3 x Voucher 500 RON la Minunea Naturii3. Premiul III: 10 x Voucher 100 RON la Minunea Naturii

Detalii in SECȚIUNEA 5. DESCRIERE PREMII

Fiecare participare in Campanie este valabila numai daca sunt indeplinite conditiile enumerate în prezentul Regulament.

4.2. Participarea in cadrul Campaniei:

 • La concursul intitulat Cumparaturile sanatoase de la Minunea Naturii îți pot aduce ultimul model de smartphone: un iPhone 14 sau un Samsung Galaxy S22!” poate participa orice persoana fizica, care a implinit varsta de 18 ani si care face dovada domiciliului sau rezidentei in Romania.
 • Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.
 • In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza.
 • Participarea la concursul Cumparaturile sanatoase de la Minunea Naturii îți pot aduce ultimul model de smartphone: un iPhone 14 sau un Samsung Galaxy S22!” implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, fotografiile si materialele audio sau filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in scop de promovare de catre Organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor, in toate mediile si teritoriile, pentru o durata de 3 ani ulterior finalizarii concursului.
 • Nu pot participa la concurs angajatii si colaboratorii cu contract ai organizatorului, rudele angajatilor organizatorului pana la gradul 3, precum si angajatii si rudele acestora pana la gradul 3 apartinand tertelor societati sau fundatii implicate in promovarea proiectului reprezentat de concursul intitulat Cumparaturile sanatoase de la Minunea Naturii îți pot aduce ultimul model de smartphone: un iPhone 14 sau un Samsung Galaxy S22!”.
 • Participarea la concursul Cumparaturile sanatoase de la Minunea Naturii îți pot aduce ultimul model de smartphone: un iPhone 14 sau un Samsung Galaxy S22!” presupune acceptarea utilizarii cu buna credinta a site-ului si nefortarea sistemului pentru a mari numarul sanselor de castig prin programe, algoritmi sau coduri menite sa ocoleasca o utilizare obisnuita a site-ului minuneanaturii.ro .
 • Atat participantii cat si castigatorul renunta la a solicita Organizatorului/ Organizatorului, Co-organizatorului, Imputernicitului si subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe prevazute de legislatia in materie aferente operelor fotografice si/sau audio-video continand numele, imaginea si sunetul (vocea) acestor persoane – participanti si castigatori – fixate pe orice tip de suport de catre Organizator/subcontractanti cu ocazia inscrierii/participarii/acordarii premiilor, daca va fi cazul.
 • Participantilor li se vor solicita datele de identificare complete pentru validarea participarii (nume si prenume, in integralitate, telefon, email si data nasterii) iar pentru participantul declarat castigator, Imputernicitul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorului respectiv si adresa postala, necesare pentru intrarea in posesia premiului castigat, dupa indeplinirea formalitatilor prevazute de prezentul Regulament.
 • Inscrierile efectuate in urmatoarele conditii nu vor fi considerate inscrieri valabile in Campanie:
  • Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Campaniei promotionale;
  • Daca inscrierile contin alte informatii decat cele mentionate in prezentul Regulament;
  • Daca participantii utilizeaza pentru înscriere numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau care nu apartin uneia dintre retelele mobile naționale și care din această cauză nu pot fi contactate.

SECȚIUNEA 5. DESCRIERE PREMII

Inscrie-te la concurs aici

 • Premiile concursului vor fi puse la dispozitie de catre Organizator, si constau in:Premiul I:- 1 x Telefon APPLE iPhone 14 5G, 128GB, Midnight (Valoarea premiului este de 4900 lei) sau– 1 x Telefon SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 5G, 128GB, 8GB, RAM, Dual SIM (Valoarea premiului este de 4700 lei)

  la alegere de către castigator.

  2. Premiul II: 3 x Voucher 500 RON la Minunea Naturii, utilizabile pe www.minuneanaturii.ro

  3. Premiul 3: 10 x Voucher 100 RON la Minunea Naturii, utilizabile pe www.minuneanaturii.ro

 • Pentru a câștiga premiul oferit în prezentul Concurs, participanții trebuie să îndeplinească prevederile și condițiile menționate la Secțiunea 4 din prezentul Regulament; Nerespectarea oricăreia dintre acestea (prevederi/condiții), va avea drept consecință anularea participării.
 • Premiul și coordonatele acestuia nu pot fi modificate, mutate, ajustate sau oferite in bani. În cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Produsele acordate drept câștig, aflate în perioada de valabilitate la momentul acordării lor câștigătorului, nu vor pot face obiectul unor reclamații de produs.
 • Ascultătorii care participă o dată la concurs și câștigă premiul mai sus menționat nu mai au dreptul să participe la niciun concurs organizat de Minunea Naturii timp de șase luni după momentul câștigării premiului.
 • Ascultătorii participanți la concursurile de pe minuneanaturii.ro pot să câștige doar o singură dată în cadrul aceluiași concurs; Mai mult, câștigătorii unui concurs organizat pe www.minuneanaturii.ro pot câștiga din nou un premiu pus în joc în cadrul unui alt concurs decât cel inițial(e) după o perioadă de 6 luni de la câștigarea anterioară. Astfel, în cazul în care un ascultător participă și câștigă de mai multe ori, eventualul nou câștig fără respectarea intervalului de timp mai sus menționat se invalidează; În aceste condiții, în cazul în care un participant este declarat câștigător pe post, iar ulterior se constată că a mai câștigat în ultimele 6 luni, premiul se invalidează.
  • In situatia in care concursurile au fost castigate in scurt timp, succesiv, de catre acelasi participant castigator sau de catre o ruda sau afin de pana la gradul IV inclusiv al acestuia, Organizatorul va proceda la validarea primului castigator participant si la transmiterea premiului catre respectivul, urmand ca celelalte participari si premii sa fie anulate.
 • Totodata, in situatia in care la acelasi concurs participa si castiga rude sau afini de pana la gradul IV inclusiv ai unui castigator deja validat, participarea acestora este considerata frauduloasa si este anulata, iar premiul se reporteaza.
 • Câștigătorii premiilor vor semna un înscris (proces-verbal, awb, confirmare de primire, etc.) ce va face dovada de intrare în posesia premiului.

SECȚIUNEA 6. EXTRAGEREA, VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

 • Extragerea castigatorilor se va face prin random.org, in ordinea premiul I, apoi premiile II si apoi premiile III.
 • In cadrul Campaniei publicitare, premiul va fi oferit de Minunea Naturii. Inscrierea castigatoare va face obiectul validarii conform prevederilor prezentului Regulament.
 • Dupa ce toate informatiile privind castigatorul sunt disponibile Organizatorului, comisia va valida faptul ca acest castigator indeplineste prevederile si conditiile din Regulament. Daca un castigator nu indeplineste conditiile, atunci comisia va utiliza urmatorul castigator aferent momentului castigator si va repeta procedura de validare de mai sus cu acesta.
 • Castigatorul premiului va fi contactat de Organizator in termen de maximum 5 de zile lucratoare de la momentul in care au fost validat ca fiind castigator; Castigatorul va fi contactat prin email sau prin apel telefonic. Daca in termen de 2 zile lucratoare de la data inceperii actiunilor de contactare, Organizatorul nu poate contacta castigatorul in urma apelarii telefonice de 2 ori in cursul fiecarei zile lucratoare, Organizatorul are dreptul de a-l invalida; Imediat dupa acordarea premiului, Organizatorul este eliberat de orice raspundere fata de castigator, care rezulta in baza prezentului Regulament.
 • Participantului i se poate solicita sa declare urmatoarele informatii:
  • nume si prenume;
  • numar de telefon
  • adresa de email
   • adresa de livrare
   • codul numeric personal conform cartii de identitate (se va solicita doar castigatorilor ale caror premii depasesc valoarea de 600 lei/premiu)
  • Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii eventualelor documente solicitate, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament duce la considerarea Castigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
  • Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va anula premiul respectiv.
  • Participantii din prezenta Campanie au dreptul de a inainta contestații Organizatorului Campaniei in cazul in care considera ca au fost nedreptatiti, potrivit urmatoarelor:
 • Pentru a fi considerate valabile, contestațiile trebuie formulate in termen de 24 ore, dupa desemnarea castigatorului, prin inregistrarea contestatiei la adresa de mail pusa la dispozitie de catre organizator pentru concurs, anume contact@minuneanaturii.ro, impreuna cu datele de contact.
 • Contestatia inregistrata in termenul prevazut se soluționează de catre o comisie desemnata de Organizator, in termen de maximum 2 de zile lucratoare de la inregistrarea acesteia, rezultatul deliberarii fiind trimis prin e-mail/ afisat la sediul Organizatorului/adresa de internet – www.minuneanaturii.ro.
 • In cazul in care rezultatul deliberarii este de natura sa duca la nevalidarea unui castigator si sa confere premiul altuia, acesta va fi anuntat pe canalele de social media ale Minunea Naturii.
 • In cazul in care datele de contact nu sunt corecte si pun in imposibilitate transmiterea unui raspuns, Organizatorul va face dovada transmiterii acestuia prin intermediul raportului de expediere prin e-mail generat automat de programul folosit.
 • In cazul admiterii contestatiei, se invalideaza castigatorul si se continua concursul, din punctul in care acesta a fost intrerupt ca urmare a desemnarii castigatorului invalidat.
 • In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a contestatiei, acesta are posibilitatea sa se adreseze organelor abilitate de lege sau instantelor judecatoresti competente din Romania.
  • Numele castigatorului si premiul castigat pot fi afisate pe site-ul web minuneanaturii.ro, minuneanaturii.ro/blog sau pe retelele de socializare ale Minunea Naturii, dupa validarea acestuia.
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de interdictii ale castigatorului, pentru absenta documentelor de identitate sau nevalabilitatea documentelor castigatorilor.
 • Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul nu va face nicio plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (de exemplu, impozite).
 • Premiile in bani vor fi transferate in contul bancar al castigatorilor si transferul se va realiza ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 60 de zile lucratoare de la validare.
 • Exclusiv in situatia castigatorilor care vor primi premiile prin curier privat, urmatoarele date cu caracter personal vor fi transferate de catre Organizator sau Imputernicitii sai, in depline conditii de siguranta firmei de curierat in scopul predarii premiilor: nr de telefon, nume, prenume, adresa de livrare. In acest caz, datele cu caracter personal vor fi prelucrate timp de 6 luni de la terminarea fiecarei campanii.
 • Participarea la aceasta Campanie promotionala poate implica consimtamantul castigatorilor pentru faptul ca, in baza acordului lor expres si liber exprimat, in scris, Organizatorul sa poata realiza fotografii cu castigatorii in scopul asocierii cu marca Minunea Naturii, insa numai in legatura cu prezenta Campanie promotionala si fara a aduce atingere imaginii sau drepturilor acestora; Cesiunea si utilizarea acestor fotografii de catre Organizator se vor face fara nicio plata suplimentara pentru castigatori; Castigatorii carora li se va solicita realizarea fotografiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens, la momentul semnarii procesului-verbal de predare-primire a premiului, exprimand acceptul sau refuzul, neexistand nicio conditionare a validarii premiului sau a intrarii in posesia premiului, de acest eventual accept
 • Premiile care nu vor fi acordate in cursul Campaniei publicitare vor fi anulate, vor pierde calitatea de premiu si vor ramane proprietatea Organizatorului.

SECȚIUNEA 7. TAXE ȘI IMPOZITE

 • Organizatorul Campaniei nu este responsabil pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligatii financiare aferente premiilor acordate, cu exceptia taxei pe premiu aplicata venitului individual rezultat din campanii promotionale, taxa pe care Organizatorul Campaniei are obligatia de a o calcula, retine si transfera la bugetul de stat in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, articolele 108-110.
 • Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele cheltuieli suplimentare legate de Campanie pe care câştigătorul le-ar putea suporta; Cheltuielile inevitabile ocazionate de intrarea în posesie a premiilor Campaniei cad exclusiv în sarcina câştigătorilor validaţi.
 • Prin participare la Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezenta Campanie.

SECȚIUNEA 8. INCETAREA CONCURSULUI

 • In perioada campaniei, inscrierile vor incepe la data de 24 octombrie 2022, ora 00:00 si se vor incheia la data de 18 decembrie 2022, ora 23:59, ora Romaniei. Campania va inceta in cazul unui eveniment de forta majora (care poate face imposibila desfasurarea Campaniei) sau oricand in cazul in care Organizatorul Campaniei decide acest lucru, dezvaluind incetarea in mod public.

SECȚIUNEA 9. LITIGII

 • Legea română va fi aplicabilă raporturilor juridice născute în legătură cu această Campanie, iar eventualele litigii care apar intre Organizator si participantii la prezenta Campanie vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele romane competente.

SECȚIUNEA 10. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 • Organizatorul Campaniei va decide acordarea premiului persoanei validate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial; Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda garantie privind termenul de utilizare sau functionarea premiilor acordate.

Secțiunea 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR, PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se vor regăsi in Anexa prezentului Regulament privind prelucrarea datelor personale, parte integranta din prezentul Regulament.
  • Pentru activitati ulterioare de marketing direct / publicitate / reclama, orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua in baza consimtamantului participantilor.
 • Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa menționată.

Inscrie-te la concurs aici

Anexa A la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Cumparaturile sanatoase de la Minunea NAturii îți pot adduce ultimul model de smartphone: un iPhone 14 sau un Samsung Galaxy S22!”

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul/ Împuterniciții/Subîmputerniciții respectă confidențialitatea dvs.

În vederea desfășurării Concursului, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

FARMACIA MINUNATA SRL., persoana juridica romana, cu sediul în Timisoara, Str. Sf. Ap. Petru si Pavel, nr.48, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului Timis sub numarul J35/1202/2014, avand CUI: RO33151980, reprezentata legal prin Ienin Anca-Florina, („Operatorul”)

Prezenta Notificare privind Confidențialitatea se aplică prelucrării Informațiilor Personale colectate în contextul concursulu„ i Cumparaturile sanatoase de la Minunea NAturii îți pot adduce ultimul model de smartphone: un iPhone 14 sau un Samsung Galaxy S22!” (“Campania”).

Prezenta Notificare privind Confidențialitatea nu acoperă colectarea și utilizarea Informațiilor dvs. personale de către Organizator în contextul altor campanii și programe, de către terți pe alte site-uri web sau orice alte informații sau de comunicații care pot face referire la Minunea Naturii în afara Campaniei.

Prezenta Notificare privind Confidențialitatea descrie tipurile de Informații Personale pe care le colectăm în legătură cu Campania, scopurile pentru care colectăm Informațiile Personale, celelalte părți cu care le putem prelucra/partaja și măsurile pe care le luăm pentru a proteja securitatea datelor. De asemenea, vă informează cu privire la drepturile și opțiunile dvs. legate de Informațiile dvs. Personale și modul în care ne puteți contacta pentru a vă actualiza informațiile de contact sau pentru a obține răspunsuri la întrebările pe care le puteți avea cu privire la practicile noastre de confidențialitate.

Participarea dvs. la Campanie face obiectul prezentei Notificări privind Confidențialitatea și Termenilor și condițiilor noastre. Pentru mai multe informații privind practicile de confidențialitate vă rugăm să vizitați Notificarea privind Confidențialitatea la adresa www.minuneanaturii.ro

 1. Informații personale pe care le putem colecta

Putem colecta următoarele Informații Personale:

 1. In scopul inregistrarii in campanie: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, varsta
 2. In scopul extragerii castigatorilor: nume si prenume, telefon si adresa de e-mail
 3. In scopul predarii premiilor (doar pentru castigatori) Numar de telefon, Nume si prenume

Adresa de livrare (se va solicita doar castigatorilor premiilor care se vor expedia prin curier) Codul numeric personal conform cartii de identitate Adresa de email (se va solicita tuturor castigatorilor in vederea trimiterii documentelor)

 1. In scopul indeplinirii obligatiilor fiscale: Nume si prenume, Cod numeric personal (doar pentru castigatorii ai caror premii depasesc 600 de lei)

Informațiile colectate vor fi șterse în termen de maximum 3 ani de la încheierea Concursului, cu excepția celor pentru care dispozițiile legale impun un alt termen.

În sensul prezentei Notificări privind Confidențialitatea, „Informații Personale” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. În legătură cu Concursul, obținem Informații Personale referitoare la dvs. din diverse surse descrise mai jos.

Dacă este cazul, indicăm dacă și de ce trebuie să ne furnizați Informațiile dvs. Personale, precum și consecințele nefurnizării acestora. Dacă nu furnizați Informații Personale atunci când vi se solicită, este posibil să nu puteți beneficia de Concurs, în cazul în care aceste informații sunt necesare pentru a vă furniza accesul, pentru a intra în posesia eventualelor premii sau dacă suntem obligați din punct de vedere juridic să le colectăm.

1. Informații Personale furnizate de dvs.

 • În legătură cu Concursul, vă solicităm să furnizați anumite Informații Personale, cum ar fi:
 • Nume și prenume (doar pentru câștigători)
 • Codul numeric personal conform cărții de identitate (doar pentru câștigătorii ale căror premii depășesc 600 lei)
 • Adresa de livrare (se va solicita doar câștigătorilor premiilor care se vor expedia prin curier) Adresa de email (se va solicita tuturor câștigătorilor pentru încărcarea documentelor care dovedesc plata)
 • Varsta

2. Informații Personale obținute din interacțiunea dvs. cu site-ul www.minuneanaturii.ro

 • Nume si prenume
 • Numar de telefon
 • Adresa de e-mail

Putem colecta anumite informații prin mijloace automate, cum ar fi module cookie și tehnologii similare. Aceste informații pot include adresa dvs. IP, adresa dvs. MAC, codul dispozitivului dvs., informații despre rețeaua dvs., informații despre acțiunile efectuate pe site-ul nostru, date și ora acțiunilor și alte tehnologii de urmărire mobilă. Utilizăm aceste informații pentru a îmbunătăți Concursul, evaluând numărul de utilizatori care accesează sau utilizează serviciul nostru, ce conținut, produse și caracteristici ale serviciului nostru îi interesează mai mult pe vizitatori, ce tipuri de oferte doresc clienții noștri și cum funcționează serviciul nostru din punct de vedere tehnic. Pentru mai multe informații privind utilizarea modulelor cookie, consultați Instrumentul nostru aferent Consimțământului privind modulele cookie la linkul următor: https://www.minuneanaturii.ro/pagina/politica-de-confidentialitate

3. Modul și scopul în care putem utiliza informațiile dvs. personale

Putem utiliza Informațiile dvs. Personale în vederea îndeplinirii scopurilor de mai jos:

 • Înregistrării în concurs
 • Îndeplinirii obligațiilor fiscale
 • Extragerii câștigătorilor
 • Predării premiilor, contactării câștigătorilor

Putem utiliza Informațiile Personale pe care le obținem cu privire la dvs. pentru:

 • punerea Concursului la dispoziția dvs. și comunicarea cu dvs., inclusiv desemnarea câștigătorilor, contactarea câștigătorilor etc.
 • Punerea în aplicare a Termenilor și Condițiilor noastre

Vom prelucra Informațiile dvs. Personale doar în scopurile de mai sus, atunci când avem un temei juridic valabil pentru prelucrare, inclusiv în cazul în care:

 • V-ați acordat consimțământul cu privire la utilizarea Informațiilor dvs. Personale. De exemplu, putem căuta să vă obținem consimțământul pentru utilizarea de către noi a modulelor cookie sau a tehnologiilor similare, pentru a vă transmite comunicări de marketing sau pentru a prelucra Informațiile Personale considerate sensibile în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Avem nevoie de Informațiile dvs. Personale pentru a vă oferi produse și servicii sau pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră, așadar interesul dvs. legitim.
 • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale, cum ar fi prevenirea și monitorizarea fraudelor în cadrul tranzacțiilor de plată sau îndeplinirea obligațiilor fiscale sau a celor privind arhivarea.

4. Modul în care putem partaja informațiile dvs. personale / Împuterniciți / Destinatari

Putem partaja Informații Personale cu:

 • Furnizorii de servicii care acționează în numele nostru: Courier (pentru expedierea premiilor)
 • Sediul central al companiei, afiliații noștri și alte entități din cadrul grupului de companii
  • Terțe părți în cazul vânzării sau transferului activității sau activelor noastre.

Nu partajăm și nu dezvăluim în niciun alt fel Informațiile Personale pe care le colectăm cu privire la dvs., cu excepția celor descrise în prezenta Notificare privind Confidențialitatea sau dezvăluite în alt mod la momentul colectării datelor.

De asemenea, putem partaja Informații Personale cu furnizorii noștri de servicii care oferă servicii în numele nostru și în legătură cu scopurile descrise în prezenta Notificare privind Confidențialitatea. Solicităm acestor furnizori de servicii, prin contract, să prelucreze Informațiile Personale doar în conformitate cu instrucțiunile noastre și, după cum este necesar, să efectueze servicii în numele nostru sau să respecte cerințele legale. De asemenea, le cerem să protejeze securitatea și confidențialitatea Informațiilor Personale pe care le prelucrează în numele nostru prin implementarea unor măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate și a obligațiilor de confidențialitate care îi obligă din punct de vedere legal pe angajații care accesează Informațiile Personale.

De asemenea, putem dezvălui date cu privire la dvs.: (i) în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau în urma unui proces juridic, (ii) ca răspuns la o solicitare din partea unei instanțe, a autorităților de aplicare a legii sau a funcționarilor guvernamentali sau (iii) atunci când considerăm că divulgarea este necesară sau adecvată pentru a preveni vătămarea fizică sau pierderea financiară sau în legătură cu o investigație a unei activități frauduloase sau ilegale, suspectată sau reală.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a transfera Informațiile Personale pe care le deținem cu privire la dvs. în cazul în care vindem sau cesionăm total sau parțial compania sau activele noastre. În cazul în care o astfel de vânzare sau cesiune va avea loc, vom depune eforturi rezonabile pentru a îndruma cesionarul să utilizeze Informațiile Personale pe care ni le-ați furnizat într-o manieră conformă cu prezenta Notificare privind Confidențialitatea.

5. Drepturile și alegerile dvs.

Sub rezerva legii aplicabile, aveți dreptul:

 • Să accesați Informațiile dvs. Personale, să le corectați, să le restricționați, să vă opuneți prelucrării acestora sau să solicitați ștergerea acestora.
 • Să primiți Informațiile Personale pe care ni le-ați furnizat pentru a le transmite altei companii.
 • Să vă retrageți orice consimțământ acordat.
 • Să depuneți o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Sub rezerva legii aplicabile, aveți dreptul:

 • Să solicitați și să primiți accesul la datele cu privire la Informațiile Personale pe care le menținem cu privire la dvs., să actualizați și să corectați inexactitățile din Informațiile Personale, să restricționați sau să vă opuneți prelucrării Informațiilor Personale, să solicitați ca informațiile să fie anonimizate sau să ștergeți informațiile, după caz, sau să vă exercitați dreptul la portabilitatea datelor pentru a transfera cu ușurință informațiile către o altă companie. În plus, puteți avea dreptul să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere, inclusiv în țara dvs. de reședință, la locul de muncă sau în locul în care a avut loc un incident.
 • Să retrageți orice consimțământ pe care ni l-ați furnizat anterior cu privire la prelucrarea Informațiilor dvs. Personale, în orice moment și gratuit. Vom aplica preferințele dvs. începând din acel moment și acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului dvs.

6. Modul în care protejăm informațiile dvs. personale

Menținem măsurile de siguranță adecvate pentru a vă proteja Informațiile Personale și le păstrăm doar pentru o perioadă limitată de timp.

Menținem măsurile de siguranță administrative, tehnice și fizice adecvate pentru a proteja Informațiile Personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificărilor neautorizate, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării incorecte și oricărei alte forme de prelucrare ilegală a Informațiilor Personale aflate în posesia noastră. Limităm accesul la Informațiile Personale cu privire la dvs. la acei angajați care trebuie să cunoască acele informații pentru a vă furniza produse sau servicii.

De asemenea, luăm măsuri pentru a șterge Informațiile dvs. Personale sau pentru a le păstra într-o formă care nu permite identificarea dvs. atunci când aceste informații nu mai sunt necesare pentru scopurile în care le prelucrăm, în contextul Campaniei sau atunci când solicitați ștergerea acestora, cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege să păstrăm informațiile pentru o perioadă mai lungă. Realizăm revizuiri periodice ale bazelor noastre de date și stabilim termene limită specifice pentru ștergerea datelor, luând în considerare tipul de date colectate, tipul de servicii furnizate în contextul Campaniei, durata relației cu clienții, eventuala reînscriere în program, perioadele de păstrare obligatorii și statutul limitărilor

7. Actualizări la prezenta Notificare privind Confidențialitatea

Prezenta Notificare privind Confidențialitatea poate fi actualizată periodic pentru a reflecta modificările din cadrul politicilor noastre de confidențialitate.

Prezenta Notificare privind Confidențialitatea poate fi actualizată periodic pentru a reflecta modificările din cadrul politicilor noastre privind Informațiile Personale. Vă vom notifica cu privire la orice modificări semnificative aduse Notificării noastre privind Confidențialitatea și vom indica în partea de sus a notificării data celei mai recente actualizări. În cazul în care actualizăm prezenta Notificare privind Confidențialitatea, în anumite circumstanțe, vă putem solicita consimțământul.

8. Modul în care ne puteți contacta

Puteți transmite solicitarea dvs. de a vă exercita drepturile legate de Informațiile dvs. Personale la adresa de email: contact@minuneanaturii.ro

FARMACIA MINUNATA SRL este entitatea responsabilă pentru prelucrarea Informațiilor dvs. Personale.

Responsabil cu Protecția Datelor

Contact: contact@minuneanaturii.ro

Pentru mai multe informații privind practicile de confidențialitate ale Minunea Naturii în alte contexte, vă rugăm să vizitați Notificarea privind Confidențialitatea disponibilă la adresa: https://www.minuneanaturii.ro/pagina/politica-de-confidentialitate


Inscrie-te la concurs aici

Mult succes tuturor!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *